PostHeaderIcon Úřední deska

PostHeaderIcon Studie multifunkčního kulturního zařízení

Zastupitelstvo obce na svém zasedání v září roku 2009 schválilo vypracování studie multifunkčního kulturního zařízení obce Lavičky sloužící rovněž a hlavně jako tělocvična pro ZŠ a MŠ. Tato studie poslouží jako součást žádosti o dotaci z fondů evropské unie pro obce do 500 obyvatel ve výši až 90% z celkových nákladů na výstavbu dle počtu přidělených bodů využitelnosti dané budovy. Stručně řečeno, čím větší možnosti využití daná budova nabídne obyvatelům obce, tím větší procento je možno získat.

 

 
Více článků...