PostHeaderIcon Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Lavičky dne 22.5.2018, č.j. 28/2018

Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Lavičky dne 22.5.2018, č.j. 28/2018

Místo konání: Zasedací místnost obce Lavičky
Zahájení zasedání dne 22.5.2018 v 19.00 hod.

Počet přítomných členů p. Havelka Jan, Ing. Turek Pavel, Ing. Požár Roman, Ing. Skryja Jaroslav, p. Smejkalová Drahoslava, p. Štěpánek Václav, p. Bradáč Jiří - tj. 7 členů ZO.

Hosté: p. Horák Josef, p. Nožička Josef, p. Dvořák Miroslav, p. Bíbr Hynek, p. Pařízek Martin, p. Pařízek Josef

Usnesení č.154/2018 :
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
a) jednání ZO se bude řídit tímto programem:
1) Zrušení záměru obce prodeje pozemku par. č. 2090 o výměře 4755m2.
2) Zrušení záměru obce prodeje pozemku par. č. 2084 o výměře 5154m2.
3) Schválení návrh záměru prodeje pozemků dle geometrického plánu č. 642-359/2018 na část parcely 2180/2 díl "q" (182 m2) + část parcely 2180/3 díl "r"(122 m2) + část parcely 2180/4 díl "s"(103 m2) + část parcely 2180/5 díl "t"(91 m2) + část parcely 2180/6 díl "u"(159 m2) a směny na část parcely 2183 díl "aq" (951 m2) za část parcely 2182/2 díl "ak" (9 m2) a část parcely 2182/2 díl "ai" (766 m2) v k.ú. Lavičky s doplacením rozdílu 176 m2 za cenu 150,-kč/m²

4) Rozpočtové opatření č.5, 6, 7/2018.

b) určení ověřovatelé zápisu z dnešního jednání jsou: Ing. Turek Pavel a Ing. Požár Roman

Usnesení č.155/2018:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
Zrušení záměru obce prodeje pozemku par. č. 2090 o výměře 4755m2.

Usnesení č.156/2018:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
Zrušení záměru obce prodeje pozemku par. č. 2084 o výměře 5154m2.

Usnesení č.157/2018:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
návrh záměru prodeje pozemků dle geometrického plánu č. 642-359/2018 na část parcely 2180/2 díl "q" (182 m2) + část parcely 2180/3 díl "r"(122 m2) + část parcely 2180/4 díl "s"(103 m2) + část parcely 2180/5 díl "t"(91 m2) + část parcely 2180/6 díl "u"(159 m2) a směny na část parcely 2183 díl "aq" (951 m2) za část parcely 2182/2 díl "ak" (9 m2) a část parcely 2182/2 díl "ai" (766 m2) v k.ú. Lavičky s doplacením rozdílu 176 m2 za cenu 150,-kč/m².

Usnesení č.158/2018:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů bere na vědomí:
rozpočtové opatření č. 5, 6, 7/2018.

V Lavičkách 22.5.2018

Jan Havelka
starosta obce

Ing. Pavel Turek
místostarosta obce