PostHeaderIcon Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Lavičky dne 21.12.2018, č.j. 3/2018

Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Lavičky dne 21.12.2018, č.j. 3/2018

Místo konání: Zasedací místnost obce Lavičky
Zahájení zasedání dne 21.12.2018 v 19.00 hod.

Počet přítomných členů p. Havelka Jan, Ing. Turek Pavel, Ing. Požár Roman, p. Smejkalová Drahoslava, p. Štěpánek Václav, Bc Bradáčová Šárka, Ing. Melzlík Josef - tj. 7 členů ZO.

Usnesení č.14/2018 :
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
a) jednání ZO se bude řídit tímto programem:
1) Rozpočtové opatření č. 15 a 16/2018.

b) určení ověřovatelé zápisu z dnešního jednání jsou: Ing. Turek Pavel a Ing. Požár Roman

Usnesení č.15/2018:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů bere na vědomí:
Rozpočtové opatření č.14/2018.

V Lavičkách 21.12.2018

Jan Havelka
starosta obce

Drahoslava Smejkalová
místostarosta obce