PostHeaderIcon Vyhláška o volném pohybu domácí zvěře

Obecní vyhláška upravující a upřesňující volný pohyb zvěře v katastru obce Lavičky..

Vážení spoluobčané, v poslední době se množí případy volného pobíhání domácího zvířectva zejména psů a domácí drůbeže po veřejném prostranství naší obce.

Na základě připomínek z řad občanů na tyto případy Obecní úřad v Lavičkách po projednání v zastupiteltvu obce důrazně upozorňuje, že takovéto jednání...

 

 Zde si můžete stáhnou katastrální mapy z barevným vyznačením pozemků p.č.300 a 104 o nichž se hovoří ve vyhlášce.

obr 1 p.č.300

obr 2 p.č.104