PostHeaderIcon Manželský pětiboj

 

Prázniny v Lavičkách končily zápolením manželů !!!

 

 

Ku příležitosti konce prázdnin se 30.8. na našem výletišti konala netradiční akce. Pět vybraných manželských párů se utkalo v soutěži manželský pětiboj. Tito účastníci museli prokázat co nejlepší znalosti ze svého rodinného života, znalosti z historie a současnosti naší obce a také zručnost v oboru domácí práce. Nechyběla ani doplňková disciplína pro ostatní manželské i nemanželské páry.


Průvodcem manželského pětiboje a vlastně hlavním iniciátorem celé soutěže byly manželé Petr a Marie Nedomovi, kterým aspoň takto děkujeme za perfektně připravený sobotní podvečer. A také musíme ocenit že výtěžek ze vstupného v hodnotě 6 000,-kč věnoval náš místní sportovní klub, který byl pořadatelem akce, ústavu sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Březejci.


Prázdniny pak byly oficiálně ukončeny taneční zábavou v podání místní skupiny pana Michala Sekničky a skvělým vystoupením našich harmonikářů.


J. Havelka

Aktualizováno (Pátek, 28 Leden 2011 21:23)