PostHeaderIcon Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Lavičky dne 16.10.2018, č.j. 31/2018

Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Lavičky dne 16.10.2018, č.j. 31/2018

Místo konání: Zasedací místnost obce Lavičky
Zahájení zasedání dne 16.10.2018 v 19.00 hod.

Počet přítomných členů p. Havelka Jan, Ing. Turek Pavel, Ing. Požár Roman, Ing. Skryja Jaroslav, p. Smejkalová Drahoslava, p. Štěpánek Václav, p. Bradáč Jiří - tj. 7 členů ZO.

Usnesení č.174/2018 :
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
a) jednání ZO se bude řídit tímto programem:
1) Rozpočtové opatření č. 13/2018.

b) určení ověřovatelé zápisu z dnešního jednání jsou: Ing. Turek Pavel a Ing. Požár Roman

Usnesení č.175/2018:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů bere na vědomí:
rozpočtové opatření č. 13/2018.

V Lavičkách 16.10.2018

Jan Havelka
starosta obce

Ing. Pavel Turek
místostarosta obce